De betrokkenen in control over eigen gegevens en de gevolgen hiervan voor de informatievoorziening binnen organisaties. Een groot aantal bedrijven en instellingen heeft in 2018 geïnvesteerd in maatregelen om aan de AVG te voldoen.

Wij hebben nog niet veel vernomen van betrokkenen. Uiteraard hebben de betrokkenen geklaagd bij de AP en hun rechten uitgeoefend. Maar van het recht op participatie hebben betrokkenen nog niet veel gebruik gemaakt.

Wij stellen vast dat wij aan het begin staan van de paradigma verschuiving van een bedrijfscentrische naar een betrokkenecentrische verwerking van persoonsgegevens. Deze verschuiving zal plaatsvinden in de keten van samenwerkende bedrijven en instellingen en uit verschillende perspectieven. Digitale transformatie wordt zo gerealiseerd. In de komende jaren zullen accountability, sociologische verhoudingen en het participeren van de betrokkenen in de informatiemaatschappij aan aandacht winnen.

Het Nationaal Privacy Event wordt voor functionarissen voor gegevensbescherming (FG’s) door Duthler Academy georganiseerd.

Tijdens dit event komen professionals samen, met als doel kennisdeling, inspiratie en kennisoverdracht met prominente partijen in de markt. En natuurlijk netwerken.