Anne-Wil is bestuurskundige en advocaat. Gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op modellen van Trusted Third Parties (TTP’s). Oprichter van First Lawyers.

Zij treedt op voor bedrijven en instellingen die ICT-geschillen hebben of dreigen te krijgen en vertegenwoordigt organisaties die boetes opgelegd krijgen. Zij treedt daarnaast op als arbiter in geval van ICT-geschillen.