Bijeenkomst datalekken en invallen door de toezichthouder

Datalekken komen dagelijks voor. Zoals blijkt uit het overzicht van de Autoriteit Persoonsgegevens stond de teller in 2018 op 20.881 meldingen. Naar verwachting is dit aantal hoger, daar nog lang niet alle datalekken worden gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit een kwalijke zaak. Om die reden hebben zij in hun beleid aangegeven speciale aandacht te hebben voor niet gemelde datalekken. Voor u is het dus van groot belang om datalekken zorgvuldig af te handelen.

Op een dag is het zover. De vraag die van belang is, is in hoeverre u hierop bent voorbereid. Wie moet u inschakelen? Wat moet u doen? En welke maatregelen moet u direct treffen?

Samen met een NFIR, Netherlands Forensics & Incident Response, specialist op het gebied van beveiligingsincidenten, bieden de advocaten van First Lawyers professionele hulp ten tijde van een datalek of een inval door een toezichthoudende autoriteit.

Meer informatie en inschrijven klik hier.

Terugblik Nationaal Privacy Event 2018

Op donderdag 24 mei 2018 organiseerde Duthler Academy samen met functionarissen voor gegevensbescherming het Nationaal Privacy Event 2018. Het event vond plaats in het fraaie Louwman Museum in Den Haag en staat in het teken van het uur U (D-day GDPR) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Eén dag later werd immers het moment aangebroken dat de Avg van toepassing werd en de Autoriteiten Persoonsgegevens kunnen gaan handhaven. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Aleid Wolfsen zal één van de keynotes zijn.