Datalekken komen dagelijks voor. Zoals blijkt uit het overzicht van de Autoriteit Persoonsgegevens stond de teller in 2018 op 20.881 meldingen. Naar verwachting is dit aantal hoger, daar nog lang niet alle datalekken worden gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit een kwalijke zaak. Om die reden hebben zij in hun beleid aangegeven speciale aandacht te hebben voor niet gemelde datalekken. Voor u is het dus van groot belang om datalekken zorgvuldig af te handelen.

Op een dag is het zover. De vraag die van belang is, is in hoeverre u hierop bent voorbereid. Wie moet u inschakelen? Wat moet u doen? En welke maatregelen moet u direct treffen?

Samen met een NFIR, Netherlands Forensics & Incident Response, specialist op het gebied van beveiligingsincidenten, bieden de advocaten van First Lawyers professionele hulp ten tijde van een datalek of een inval door een toezichthoudende autoriteit.

Meer informatie en inschrijven klik hier.